[21] Bán 410m2 đất thôn 2 xã Hạ Long Vân Đồn

Bán 410m2 đất thôn 2 xã Hạ Long Vân Đồn

Mảnh đất được tách thành 2 sổ

Sổ 1 : Diện tích 282m2. Đất ONT là 228m2, CLN 54m2, Mặt bám đường 12m, đường trước mặt 7m

Sổ 2 : Diện tích 132m2. Đất ONT 114m2, CLN 18m2..Mặt bám đường 6m, đường trước mặt 7m

Tọa độ lô đất :https://maps.google.com/?q=21.100827,107.47214321:33

Giá bán : 4 tỷ 800 triệu

Liên hệ : 0919 686 686

Từ khóa: ,