QUY HOẠCH GIAO THÔNG KHU KINH TẾ VÂN ĐỒN

QUY HOẠCH GIAO THÔNG KHU KINH TẾ VÂN ĐỒN

Nhiệm vụ quy hàng đầu là phải quy hoạch giao thông khu kinh tế Vân Đồn đáp ứng nhu cầu phát triển của khu kinh tế

Từ khóa: ,